بانک ملی قدیم

ارسال شده در: مطالب مفید | ۰

  تشکیل بانک به شکل جدید نخستین بار در سال ۱۲۸۵ هجری شمسی( ۱۳۲۴ ه‍ – ق ) ده سال قبل از بوجود آمدن بانک شاهی از سوی حاج محمد حسن امین دارالضرب یکی از صرافان بزرگ تهران به مظفرالدین … Continued

تهران قدیم

ارسال شده در: مطالب مفید | ۰

تهران برای نخستین بار توسّط ایل قاجار پایتخت ایران شد. تصویرکتیبهٔ فتحعلی شاه، روی تپّهٔ سنگی چشمه علی واقع در شمال شهر ری منطقه ۲۰ تهران   تهران در گذشته از روستاهای ری بوده و ری که در تقاطع محورهای … Continued

1 2